Rangkaian Modul WiFi NodeMCU ESP8266 sebagai Web Client

Gambar 1.1 di bawah ini adalah rangkaian untuk modul WiFi NodeMCU sebagai web client. Untuk meng-upload program ke modul WiFi NodeMCU ESP8266 ini langsung menggunakan kabel USB mini yang dihubungkan ke komputer.

 

Gambar 1.1 Rangkaian NodeMCU ESP8266 sebagai web client

Keterangan Rangkaian :

1. Hubungkan pin data DHT11 dengan pin D4 modul WiFi NodeMCU ESP8266.

2. Hubungkan satu kaki resistor 10K dengan pin data DHT11 kemudian satu kaki lainnya dari resistor tersebut dihubungkan dengan pin 3,3V modul WiFi NodeMCU ESP8266.

3. Hubungkan pin VCC DHT11 dengan pin 3,3V modul WiFi NodeMCU ESP8266.

4. Hubungkan pin GND DHT11 dengan pin GND modul WiFi NodeMCU ESP8266.

5. Hubungkan satu kaki LDR dengan pin 5V modul WiFi NodeMCU ESP8266 dan satu kaki selanjutnya ke pin analog Ao modul WiFi NodeMCU ESP8266.

6. Hubungkan satu kaki ressitor 10K dengan pin GND Arduino dan satu kaki selanjutnya ke pin analog Ao Arduino.

7. Hubungkan pin sinyal relay1 dengan pin D5.

8. Hubungkan pin sinyal relay2 dengan pin D7.

9. Hubungkan pin VCC kedua relay ke pin 5V modul WiFi NodeMCU ESP8266.

10. Hubungkan pin GND kedua relay ke pin GND modul WiFi NodeMCU ESP8266.

11. Hubungkan pin 2 (sinyal sensor PIR) dengan pin D1 modul WiFi NodeMCU ESP8266.

12. Hubungkan pin 1 (VCC sensor PIR) ke pin D2 modul WiFi NodeMCU ESP8266.

13. Hubungkan pin 3 (GNS sensor PIR) ke pin GND modul WiFi NodeMCU ESP8266.

Posting Komentar

0 Komentar