Rangkaian Modul WiFi NodeMCU ESP8266 sebagai Webserver


Gambar 1.1 di bawah ini adalah rangkaian untuk modul WiFi NodeMCU ESP8266 sebagai web server. Modul WIfI NodeMCU ESP8266 di bawah ini dihubungkan dengan modul sensor DHT11, resistor dan LED. Untuk meng-upload program ke Modul WiFi NodeMCU ESP8266 ini langsung menggunakan kabel USB mini yang dihubungkan ke komputer.

Gambar 1.1 Rangkaian NodeMCU, DHT11 dan LED

Keterangan Rangkaian :

1. Hubungkan masing-masing kaki resistor 330 ohm dengan 4 pin GPIO D1, D2, D6 dan D7 modul WiFi NodeMCU ESP8266.

2. Hubungkan masing-masing kaki resistor 330 ohm dengan setiap kaki anoda LED.

3. Hubungkan setiap kaki katoda LED dengan pin GND modul WiFi NodeMCU ESP8266.

4. Hubungkan pin VCC dari modul sensor DHT11 dengan salah satu kaki resistor 4k7 kemudian hubungkan dengan pin daya 3,3V modul WiFi NodeMCU ESP8266.

5. Hubungkan pin data dari modul sensor DHT11 dengan salah satu kaki resistor 4k7, kemudian hubungkan dengan pin GPIO D4 modul WiFi NodeMCU ESP8266.

6. Hubungkan pin GND dari modul sensor DHT11 dengan pin GND modul WiFi NodeMCU ESP8266.


Posting Komentar

0 Komentar